Prazdniny v Australii '04 

Photo Albums


Cairns a okoli

Krokodyli farma & nekolik vyletu :)

Uluru

Koralova bariera

Mackay a okoli

Hervey Bay

Sydney

Melbourne

Brisbane

Email:

jitkazejbrdlichova@seznam.cz